Často kladené otázky

Organizátorom spotrebiteľskej súťaže “Chutná kuchyňa“ je spoločnosť ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA.
Ľutujeme, ale podmienkou súťaže je vek nad 18 rokov. V tomto prípade ťa môže zastúpiť niekto z rodiny, kto túto podmienku spĺňa.
Do súťaže sa môže zapojiť a výhercom v súťaži sa môže stať fyzická osoba, ktorá je občanom Slovenskej republiky alebo Českej republiky alebo má trvalý alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky.
Podmienkou súťaže je kúpa akéhokoľvek LUNTER produktu – LUNTER tofu, LUNTER nátierky 75 g, 100 g, 115 g, LUNTER tofu párky, LUNTER sójový zakysaný nápoj, v neobmedzenom počte.
Súťažný pokladničný blok môžeš registrovať na webe https://www.sutaz.lunter.com/ od 8. októbra 2018 až do 2. decembra 2018, 23:59:59 hod.
V rámci overovania výhercu potrebujeme vidieť originál pokladničného bloku. Buď doručený poštou na našu adresu ALFA BIO s.r.o., Kremnička 71, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA, alebo odfotený/oskenovaný a odoslaný na e-mailovú adresu sutaz@lunter.sk. Ak bloček nemáš, nárok na výhru sa v tomto prípade ruší.
Súťažný formulár môžeš vyplniť neobmedzene veľakrát. Pri každom novom vyplnení súťažného formulára musíš mať k dispozícii nový pokladničný blok preukazujúci kúpu produktu značky LUNTER, t. j. na každý súťažný formulár použiješ odlišný pokladničný blok preukazujúci kúpu produktu LUNTER. Len takto môžeš byť zaradený do žrebovacej databázy viackrát.
Čím viac pokladničných blokov zaregistruješ na webe https://www.sutaz.lunter.com/, tým máš väčšiu šancu na výhru. Ak aj nevyhráš týždennú výhru (24x robotický mixér, 16x prenosný párty gril a 8x kuchynský robot), každý tvoj zaregistrovaný pokladničný blok postupuje do žrebovania o hlavnú výhru – novú kuchyňu v hodnote 3 000 €. Prípadne sa môžeš ďalší týždeň po opätovnom zakúpení LUNTER produktu alebo produktov a zaregistrovaním pokladničného bloku na našom webe zapojiť do súťaže o týždenné ceny.
V rámci pravidiel súťaže nezáleží na tom, čo všetko sa na pokladničnom bloku nachádza, dôležité je, aby tam boli LUNTER produkty. Takže pokladničný blok je vždy platný v prípade, že sa na ňom nachádza akýkoľvek z LUNTER produktov – LUNTER tofu, LUNTER nátierky 75 g, 100 g, 115 g, LUNTER tofu párky, LUNTER sójový zakysaný nápoj, v neobmedzenom počte.
Pred žrebovaním výhercov organizátor súťaže pridelí každému súťažiacemu, ktorý splnil podmienky účasti na súťaži a ktorý sa zapojil do súťaže prostredníctvom súťažného formulára dostupného na webovej stránke organizátora súťaže https://www.sutaz.lunter.com/ samostatné číslo, ktoré uvedie do zoznamu súťažiacich (ďalej len „zoznam“), z ktorých sa uskutoční žrebovanie.
Pomocou prostriedkov výpočtovej techniky a za použitia softvéru – generátora náhodných čísel osoba poverená organizátorom súťaže vyžrebuje zo zoznamu jedno číslo a potom zistí, o ktorého konkrétneho súťažiaceho zo zoznamu ide, s cieľom kontaktovania tohto súťažiaceho ako výhercu. Žrebovanie sa uskutoční za prítomnosti minimálne dvoch osôb určených organizátorom súťaže.
Výherca bude zverejnený na webovej stránke organizátora súťaže https://www.sutaz.lunter.com/, v prípade hlavnej ceny aj na facebookovej stránke organizátora súťaže. Výherca bude o príslušnej výhre upovedomený prostredníctvom e-mailovej správy zaslanej na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v súťažnom formulári, resp. prostredníctvom telefonátu na telefónne číslo, ktoré súťažiaci uviedol v súťažnom formulári. Súčasťou tohto upovedomenia budú zároveň inštrukcie, akým spôsobom je možné uplatniť si výhru, súhlas so spracúvaním osobných údajov výhercu a informácie o ochrane osobných údajov.
Výhercu hlavnej výhry budeme losovať 3. 12. 2018.
V prípade týždenných cien, ale aj hlavnej výhry, po potvrdení výhercu a dodania potrebných informácií o dodacej adrese, ti výhru do 14 dní pošleme.
Distribútorom hlavnej výhry – kuchyne v hodnote 3 000 € – je IKEA, s. r. o.
Hlavná výhra, v podobe voucheru, sa vzťahuje na všetok tovar oddelenia “Kuchyňa a spotrebiče“ IKEA, s. r. o., čo je podmienkou nákupu – vybrať si produkty len z tejto sekcie.
V prípade slovensko-českej spotrebiteľskej súťaže je voucher platný v oboch krajinách, t. j. v Slovenskej republike i v Českej republike.
Voucher musíš využiť jednorazovo, pri jednom nákupe.
Voucher môžeš využiť do konca júna, t. j. do 30. 6. 2019.

Nenašiel si odpoveď na svoju otázku ani v sekcii Otázky a odpovede?
Napíš nám na sutaz@lunter.sk.